Patent ansøgning nr. CN 104696978 og EPC nr. EP 2881664 A1

Covered in the following applications: Chinese patent application no. CN 104696978 and EPC patent application no. EP 2881664 A1

Dansk tekst :

Flere undersøgelser har bekræftet en betydelig emission af ultrafine partikler fra boligopvarmning.


Sanders røg filteret ville betydeligt reducere (98,7%) emissioner af alle partikler samt dioxiner og PAH adsorberet til deres overflader. Yderliger reduceres sod med 99,6%.På nye og gamle ovne.


Tonny Sander Holm

Copyrights

Fra Miljøpunkt på Christianshavn

http://christianshavnskvarter.dk/2018/12/roeggener-fra-braendeovne/


TV-Lorry

https://www.tv2lorry.dk/nyheder/07-01-2020/1930/xtra-han-har-opfundet-lovende-rogfilter-til-braendeovne?autoplay=1#player


https://www.tv2lorry.dk/nyheder/08-01-2020/1930/1930-08-jan-2020?v=0_ebgvcj7m&autoplay=1#player


Erhvershus Sjælland

https://ehsj.dk/content/ydelser/roegrenser-goer-braendeovne-stuerene/e4536ec7-ef86-4608-ad00-fab9129b95a6/


Avisen Danmark

https://avisendanmark.dk/artikel/bilka-davidsen-og-27-andre-virksomheder-påstod-at-det-er-miljøvenligt-at-fyre-med-brænde-nu-får-de-en-klagesag-på-nakken

Engelsk:

Several studies have confirmed a significant emission of ultrafine particles from residential heating.


The Sanders smoke cleaner would significantly reduce (98,7%) emissions of all particles as well as dioxins and PAH’s adsorbed to their surfaces.Furthermore ,black carbon is reduced 99,6%.On new and old stoves.


Tonny Sander Holm

Copyrights